Jammer, maar helaas moeten we alles afgelasten.

Meer uitleg hier.


Beste leden,

Beste ouders,

Beste medewerkers,

Beste toeschouwers van GyMania,

 

Rekening houdend met de ontvangen besluiten van de Gouverneur van de Provincie Antwerpen ten aanzien van de organisatie van evenementen tot en met 31 maart;

Rekening houdend met de mededelingen in de media die minder en minder  geruststellend zijn;

Rekening houdend met de volksgezondheid in het algemeen;

 

heeft de bestuur GymFlex en het organisatiecomité van GyMania zopas beslist om in sporthal De Nekker te Mechelen alle herhalingen in voorbereiding van GyMania morgen donderdag 12 maart, vrijdag 13 maart en GyMania zelf op zaterdag 14 en zondag 15 maart NIET te laten doorgaan.

 

Uiteraard vinden wij het jammer dat deze jaarlijkse hoogdag van de club niet kan doorgaan, maar alle argumenten die tot deze beslissing hebben geleid, zijn belangrijk genoeg om in de eerste plaats de gezondheid van eenieder centraal te willen stellen.

 

Anderzijds beseffen wij wel, dat we met deze afgelasting geconfronteerd worden met een financiële consequentie die ook de clubkas helemaal niet ten goed komt.  We vragen dan ook aan iedereen om ons eerstdaags niet te belasten met communicatie hieromtrent.

 

We hebben met dit besluit het financieel element niet als prioriteit gesteld, maar wel de verantwoordelijk genomen ten aanzien van iedereen om de situatie mee beheersbaar te kunnen houden en rekenen op ieders begrip.

 

We volgen uiteraard de situatie verder op ten aanzien van de gewone turn- en danslessen, die momenteel normaal kunnen doorgaan mits inachtneming van de nodige voorzorgsmaatregelen, zoals thuis blijven als men koorts heeft of verkouden is, ook   https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/26/tips-corona/ en de informatie via de officiële media opvolgen.

 

Namens GymFlex vzw,

Gilbert Vercammen

voorzitter