De wegwijs voor leden en ouders is een verzameling van alle belangrijke informatie over de werking, de structuur en de regelgeving waaraan de club en haar leden onderworpen is. Een sterk engagement van de leden zelf en de ouders zorgt er mee voor dat we samen de beste resultaten kunnen bereiken.

Inschrijven en betalen van lidmaatschapsbijdrage impliceert akkoordverklaring met deze wegwijs: praktische afspraken, inschrijvingsvoorwaarden, privacyverklaring…. (lijst niet exhaustief)

volgende thema’s kan je in de wegwijs terugvinden:

 • Inschrijvingsinformatie
 • Lidgelden
 • Verzekeringen
 • Communicatie
 • Intern Reglement VZW
 • Statuten VZW
 • Missie & Visie
 • Kwaliteitslabel Q4Gym
 • GDPR-wetgeving
 • Privacyverklaring
 • Beeldmateriaal
 • Gezond en Ethisch sporten
 • Informatieplicht vrijwilligerswet
 • Historiek
 • Regioclub Topsport
 • Evenementen en Activiteiten
 • Contact- & Meldpunten
 • Vrijwilligersovereenkomst trainer / vrijwilliger
 • Akkoordverklaring Gedrags- & Etische Code trainer