GymFlex is een vzw en haar werking is gebaseerd op vrijwilligers. Wij zijn enorm dankbaar dat we op hen beroep mogen doen, we zetten hen jaarlijks op verschillende manieren in de bloemetjes. Over het algemeen kun je onze werking verdelen in 3 soorten vrijwilligers.

 

1. Lesgevers en verantwoordelijken

Zij geven wekelijks de trainingen en omkadering aan de kinderen. Zo hebben we de effectieve trainers, maar ook groepsverantwoordelijken die de trainers ondersteunen bij de jongste leden. 

 

2. Bestuurders en andere administratieve krachten

Achter de lesgevers is er een geöliede machine bezig om de werking te analyseren, te plannen en te organiseren. De raad van bestuur verzorgt beleidsmatige beslissingen en beheert de financiën. Het technisch bestuur houdt zich bezig met de trainers en de trainingen. Daarnaast zijn er nog verschillende commissies die een dagelijkse werking garanderen: commissie administratie, commissies voor de verschillende organisaties, commissie communicatie & promotie, commissie kledij.

 

3. Medewerkers op organisaties

Jaarlijks organiseert GymFlex verschillende activiteiten om haar werking in de verf te zetten of om financieel een.

Zo hebben we medewerkers nodig op volgende activiteiten, een overzicht.

  • Wafelverkoop (voorbereiding, verzameling en uitdeling)
  • GyMania, de jaarlijkse turnshow
  • ManeblussersCup, de jaarlijkse demowedstrijd
  • Andere wedstrijden