GymFlex vzw maakt tijdens haar activiteiten, trainingen en andere evenementen beeldmateriaal van de deelnemers en aanwezigen. Wij vragen individuele toestemming bij de inschrijving of we gericht beeldmateriaal kunnen maken van leden. Het beeldmateriaal gebruiken we in de volledige offline- en online-communicatie van de club. GymFlex vzw wilt graag positieve beelden naar buiten brengen over haar activiteiten en maakt er werk van om leden van de club respectvol te laten schitteren in al het beeldmateriaal. Indien je uitgesloten wenst te worden van specifiek beeldmateriaal, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

 

Hieronder volgt uitleg over enkele begrippen die mogelijk voor verwarring kunnen zorgen. Twee begrippen vragen daaromtrent specifiek verduidelijking: het recht op afbeelding (ook wel 'portretrecht' genoemd) en de AVG (of GDPR).

  • Het recht op afbeelding: het recht waarbij voor elke menselijke afbeelding en het gebruik van die afbeelding, toestemming nodig is van de afgebeelde persoon.
  • de GDPR beschermt de privacy van persoonsgegevens, waaronder beeldmateriaal valt.

 

In de volgende twee aspecten is het van toepassing: het nemen van beeldmateriaal en het gebruik van beeldmateriaal. Wij hebben bij inschrijving gevraagd een vakje aan te kruisen om toestemming te geven voor het nemen van gerichte foto's en video's.

Het nemen van beeldmateriaal is een verwerking van persoonsgegevens. De toestemming hangt af van het soort beeldmateriaal dat we maken.

  • Gerichte beelden: beelden waarop duidelijk een persoon herknbaar in beeld wordt gebracht. Voorbeelden zijn onder andere close-ups, een beeld gefocust op een turner, een geposeerde foto, een groepsfoto, een podiumfoto.  Hiervoor hebben we altijd toestemming van de geportretteerde nodig - dat kan schriftelijk, maar ook mondeling of stilzwijgend. Journalisten (voor vrije nieuwsgaring of verslaggeving) hebben die toestemming niet nodig.
  • Niet gerichte beelden: de beelden scheppen eerder een sfeer, in plaats van enkele personen prominent in beeld te brengen. Daarvoor is geen toestemming nodig, wel de mededeling dat er camera's zijn om beelden te maken. Als iemand op dat moment weigert op een sfeerbeeld te staan, moeten we er rekening mee houden.