Vele handen maken het werk licht. De organisatie van alle clubactiviteiten vraagt meestal specifieke voorbereidingen en afspraken die best door aparte commissies worden aangepakt. De leden van het dagelijks bestuur en de raad van bestuur vormen daarvan wel de ruggengraad, maar veelal zijn extra vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Daarvoor wordt steeds beroep gedaan op de volwassen leden zelf, maar ook op de ouders van de kinderen en de jongeren.

Zo bestaan er verschillende commissies waar hard gewerkt wordt, zij rapporteren allemaal aan de Raad van Bestuur