GymFlex deelt haar bestuurstaken op in technische en algemeen/organisatorische taken. Er is een taakverdeling afgesproken tussen de raad van bestuur, het technisch bestuur en de verschillende commissies.

De raad van bestuur staat in voor de algemene strategische beslissingen, te vertalen in misie, visie en doelstellingen. Zij heeft de eindverantwoordelijkheid en leggen verantwoording af aan de algemene vergadering. Ze waakt over de financiële situatie en vergadert maandelijks.

Het technisch bestuur gaat over alle technische aangelegenheden van de club. Zij bepalen het uurrooster, zorgen voor de kwaliteit van de trainingen en de trainers. Zij zijn het eerste aanspreekpunt van onze trianers en vergaderen elke maand.

In het dagelijks bestuur vergaderen ze maandelijks over de dagelijkse werking van de club. Zij omhelst enkele commissies, die werken rond volgende thema's: administratie, financiën, GyMania, kledij, materieel en feestelijkheden.