Home
 
Club
 
Missie & visie
Missie & visie

Visie

GymFlex zal de eerste keuze zijn voor elk individu om in de regio een niet-te-evenaren gymnastiek-, dans- en cheergevoel te beleven! 

 

Missie

GymFlex heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen door de organisatie van een zo ruim mogelijk aanbod van de diverse disciplines binnen de gymnastiek, inclusief cheerleading en dans, zowel op recreatief als competitief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader en dit voor alle leeftijden. 
De onderafdelingen & disciplines willen complementair de eerste keuze zijn voor elk individu om in de regio een niet-te-evenaren gymnastiek-, dans- en cheerervaring te geven.

GymFlex draagt kwaliteit hoog in het vaandel, zowel voor de competitiegroepen als de recreatiegroepen. GymFlex is aangesloten bij de Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw. Met dat lidmaatschap krijgt de club toegang tot verschillende technische programma's, waar we onze lessen op baseren. Even een overzicht van de vier actiepunten, waarop de club volop inzet: inhoud, trainers, vertegenwoordiging, materieel en etisch sporten

 

Inhoudelijke programma's

Voor de kleuterwerking hebben we een eigen kleuterprogramma opgesteld. Het is een synergie van enkele kleuterprogramma's van de federatie en onze jarenlange ervaring, aangevuld met enkele professionele kleuterleidsters. Onze kleutergroepen delen we - als het kan - in volgens leeftijd, zodat onze trainers elke kleuter op zijn eigen niveau kan laten ontwikkelen. Onze beginnende trainers appreciëren het programma enorm, het is een houvast in hun prille carrière!

Voor de recreatieve groepen werken we met recreatieve programma van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen: GymStars. Dat programma is een vernieuwde en moderne versie van enkele oudere programma's. Het brengt elke gymnast vanaf het eerste leerjaar in zes niveau's naar de wondere wereld van gymnastiek. Beginnend met verschillende basisoefeningen in niveau 1 &2, gaat het over al meer gevorderde oefeningen in niveau 3 & 4 tot echte turnoefeningen die anderen de ogen uitsteken in niveau 5 & 6. Per niveau kunnen de kinderen een diploma halen, elk jaar organiseren we minstens een keer een dag waar de kinderen hun vaardigheden laten zien en een niveau kunnen stijgen.

Als trainers van de volwassenengroepen hebben we ervaren rotten. Zij weten een perfecte mix te vinden tussen inspanning en ontspanning, bijleren en herhalen. Een meerwaarde die wordt gesmaakt!

We laten ons regelmatig doorlichten door de Gymnastiekfederatie om het label Q4gym* te behalen, wat nodig is om onze wedstrijddisciplines aan te bieden. We streven ernaar om ons label te behouden!

Voor onze werking buitengewoon sportief, waar mensen met een verstandelijke beperking kunnen komen sporten, erkende Special Olympics Belgium ons als play unifed club. Elk kind met een verstandelijke beperking is welkom, onze trainers zullen hem of haar veilig en verantwoord laten sporten in een klimaat van aanvaarding! Wij zijn trots om als inclusieve sportclub te werken!

Logo Gymflex Play Unified!

 

Opleiding van trainers

In het kader van ethisch sporten, ondertekende GymFlex jaren geleden de Panathlon-verklaring. Daarmee wilt GymFlex de rechten van het kind in de sport vrijwaren. In gymnastiek werken de trainers mee aan de ontwikkelng van vele jonge kinderen. GymFlex streeft ernaar om die ontwikkeling zoveel mogelijk van uit een positief oogpunt te ondersteunen. Wij voorzien regelmatig opleidingen voor onze trainers in het kader van ethische kindersport. 

Voor de wedstrijdsport streft GymFlex ernaar dat elke trainer het diploma van initiator in gymnastiek bezit. Wij moedigen onze recreatieve trainers eveneens aan om een opleiding te volgen, om zo haar leden op een hoger niveau te brengen.

Voor onze topsport-afdeling doen we beroep om twee professionele krachten: een voor toestelturnen meisjes en een voor toestelturnen jongens. Zij hebben een uitgebreide ervaring als gymnast en als trainer. Ook zij brengen hun ervaring en kennis over op de recreatieve trainers, om hen naar een hoger niveau te tillen. 

 

Vertegenwoordiging

Logo stad Mechelen!Op lokaal niveau zijn we aangesloten bij de sportraad van Mechelen om samenwerking met de stad en de andere clubs in het Mechelse te creëren. Te meer, met de vier verschillende gymnastiekclubs in Mechelen vormen we samen het Mechels Gymplatform. Daar worden alle beslissingen omtrent gymnastiek in Mechelen besproken: planning van trainingen en evenementen, gezamenlijke initatieven en materiële aankopen. 

In het Vlaamse Gymnastieklandschap vertegenwoordigen verschillende leden van onze club. Zij brengen de nieuwste trends, technieken en regels tot bij de club, zodat we daar snel op kunnen inspelen!

 

Investering in materieel

Gymnastiek van hoog niveau vraagt investeringen in materieel. Onze club is fier te mogen zeggen dat ze een van de voortrekkers was voor de nieuwe gymnastiekinfrastructuur Gymnopolis te Mechelen. Sinds september 2012 kunnen onze competitieve en recreatieve groepen trainen in prachtig uitgeruste gymnastiekhal. 

Verder bezit de club veel eigen materieel en daarbij een eigen gymnastiekpand in de Lemmensstraat. Met oog voor detail onderhoudt GymFlex deze zaal en is constant op de uitkijk om een nieuwe infrastructuur uit te bouwen.

  

Ethisch sporten

De huidige emoties rond seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport sporen aan tot preventieve maatregelen, dat alles met een centrale doelstelling: het welbevinden van de sporter. Al gaat ethisch sporten verder dan dat, we willen graag inzetten op de positieve waarden van sporbeoefening, zodat iedereen vrijelijk kan genieten van sporten bij GymFlex!

GymFlex doet volmondig meet met het project "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" van de Gymnastiekfederatie. Zij spoort daaree haar aangesloten clubs aanom in te zetten op een verantwoord en veilig klimaat in de gymclub en zorg dragen over de integriteit van de leden. Gymfed en haar clubs stellen zich tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, wat betekent dat alle betrokkenen de principes van 'goed gedrag' naleven. Concreet verwacht ze van de trainers en begeleiders in de club dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.

Met de gedrags- en ethische code, opgesteld op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES), hebben we duidelijke richtlijnen om dit alles te integreren in onze werking. Deze code is van toepassing voor alle clubleden (gymnasten, trainers, vrijwilligers,...). De Raad van bestuur ziet toe op de naleving van deze code. 

 

Vermoedens of klachten van grensoverschrijdende gedrag? Contacteer de API van GymFlex: Jana Schoovaerts via jana.schoovaerts@gmail.com of telefoon (+32472246955).

Bij het API (Aanspreekpunt Integriteit) kunnen gymnasten, ouders, trainers, begeleiders of andere betrokkenen van de club terecht met een vraag, vermoeden of klacht bij mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Gymtastisch sporten, daar staan we voor!

 

 

Kwaliteit
GymFlex op Facebook