Het GymFlex-project is ontstaan in 2009 uit de twee verenigingen MK-Gym en Gymclub De Toekomst, beiden met zetel in Mechelen. Meer dan 100 jaar gymnastiekgeschiedenis van beide clubs hier neerschrijven zou resulteren in een lijvig boekwerk. Maar enkele merkwaardige mijlpalen willen we hierna wel even vermelden.

MK-Gym kende zijn ontstaan in 1891, in de beginfase als feitelijke vereniging met als benaming Turn- en Wapenkring Moed en Kracht. De vereniging werd opgericht door militairen in de toenmalige garnizoenstad Mechelen en was in de beginfase enkel toegankelijk voor militairen. Vrouwen waren in die tijd nog niet welkom in de vereniging. De vereniging was zelfs een jaar later één van de medestichters van de Katholieke Turn- en Wapenbond.Na de tweede wereldoorlog kende de vereniging een groeiende bloei en werd zelfs in 1920 al aan wedstrijden deelgenomen. De militaristische tint verdween stilaan ten voordelen van het turnen.

In die periode (1920) werd in het verlengde van een socialistische toneel- en dansgroep ook een turnvereniging met als naam De Rode Turners opgericht, zowel voor meisjes als voor meisjes. Ook deze vereniging kende, in het toen verzuilde turnlandschap, tijdens het interbellum eveneens een sterke groei. Het toenmalige Moed en Kracht startte ook in 1922 met een “juffersafdeling”, maar wel met eigen “standregels” en een afzonderlijk bestuur. Turndemonstraties tijdens plaatselijke feestelijkheden op verschillende marktplaatsen en pleinen in het Mechelse gebeurden geregeld door de verschillende turnverenigingen die Mechelen toen rijk was. De oorlogsperiode 1940-45 zorgde, op enkele “verdoken” uitzonderingen na, voor een quasi volledig stilvallen van de turnactiviteiten.

Na de oorlogsjaren werden bij alle verenigingen de activiteiten hervat en gingen beiden een nieuwe bloei tegemoet. Moed en Kracht (ondertussen voor beide geslachten onder één bestuur) verwierf na 50 jaar de titel van Koninklijk en kende een gestage groei met een sterke ledentoename en uitbreiding van de activiteiten. Alle trainingen gebeurden tot dan in verschillende schoolturnzalen. Niet altijd zonder zorgen en op materieel vlak niet optimaal.

In september 1967 namen beide clubs hun intrek in de door de stad Mechelen nieuw gebouwde “Stedelijke Turnzalen” in de Lange Nieuwstraat. Netjes verdeeld: Moed en Kracht in de Benedenzaal en Gymclub De Toekomst in de bovenzaal. Een ongekende groei van beide clubs was het gevolg. Moed en Kracht pakte toen reeds uit met hun, op skandinavisch model georganiseerde, jongenskeurgroep Skagym, terwijl in 1973 eveneens een meisjeskeurgroep Gymvar werd gedoopt.

De benaming Rode Turners werd vanaf de intrek in de Lange Nieuwstraat omgevormd tot “Gymclub De Toekomst” en stilaan groeide er een actieve kern van competitief gerichte groep jongens en meisjes die deelnamen aan wedstrijden Artistieke Gymnastiek. Uit de keurgroep Skagym van het toen Moed en Kracht groeide in die periode ook een jongensteam dat zich met succes eveneens specialiseerde in wedstrijdturnen Artistieke Gymnastiek.

In 1985 zag dan MK Gym vzw het licht en werd zowaar in de Lemmensstraat te Mechelen een ex- meubelbedrijf aangekocht en met eigen financiële middelen en vele uren vrijwilligerswerk omgevormd tot een gymnastiekzaal met valkuil en vast opgestelde toestellen. Niet lang nadien werd de accommodatie in de Lange Nieuwstraat door de aanliggende school meer en meer ingenomen, waardoor de roep naar bijkomende eigentijdse en kwalitatieve turnaccommodatie als maar groter werd. Gymclub de Toekomst was (eveneens wegens plaatsgebrek) in die periode ook actief in verschillende Mechelse scholen, terwijl MK Gym ook ik Sint-Katelijne-Waver en O.L.V.Waver respectievelijk in scholen en sporthal gymnastiektrainingen organiseerde.

De bouw van de sporthal iham door de stad Mechelen aan de Bautersemstraat met annex een gymzaal werd in september 1993 dan in gebruik genomen door Gymclub De Toekomst, weliswaar onder voorwaarde dat heel die zaal met eigen middelen werd ingericht, valkuilen en vast opgestelde toestellen en matten inclusief. Een opportuniteit die op dat ogenblik niet zo evident was, gezien de zware financiële consequenties daaraan verbonden. Maar de druk was groot om te verbeteren. Het ledenaantal steeg vrij snel en bij beide clubs werden successen opgestapeld in zowel wedstrijdgymnastiek als met de demogroepen.

Toen dan vanaf 2002 de Vlaamse gymnastiekfederaties fusioneerden tot één grote GymFed, groeiden MK Gym en De Toekomst meer en meer naar mekaar toe. Er ontstond vanuit een gelijklopende visie om gymnastiek in de regio Mechelen alle kansen te bieden een complementaire samenwerking. Een streven naar een hoger kwaliteitsniveau voor alle leeftijdsgroepen en disciplines was de drijfveer.

Een fusie van clubs met een 100-jarige traditie is geen evidentie, maar bestuurders én trainers én gymnasten vonden mekaar haast moeiteloos, waardoor het project GymFlex eind 2009 het licht zag: Drie afzonderlijke vzw’s met een eigen “label”, maar één algemene visie. In 2015 werden de drie vzw's tot één herleid.

In september 2012 stelde de stad Mechelen een gloednieuw gymnastiekcomplex Gymnopolis (in de nabijheid van de Nekkerhal) ter beschikking. Uiteraard werd daarvan onmiddellijk dankbaar gebruik gemaakt. De wedstrijdgroepen kregen een ideale gelegenheid om op de beste manier hun sport te beoefenen. GymFlex kon vanaf dan ook in samenwerking met de Gymnastiekfederatie-Vlaanderen de regionale onderbouw topsport Artistieke Gymnastiek, zowel voor jongens als voor meisjes, in ideale omstandigheden opstarten. De andere wedstrijddisciplines en de vele recreagroepen hadden hier uiteraard ook baat bij, terwijl de eigen accommodatie in de Lemmensstraat wordt aangepast aan nieuwe behoeften en normen die de kwaliteit van het GymFlex-project verder moeten optimaliseren.

En zo bouwen wij ook nu voort aan onze geschiedenis...

Logo gymflex